Mijn Uitvaartwensen

Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe u dacht over het afscheid en de uitvaart. Om  nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten is het goed om tijdig uw laatste wensen over uw uitvaart, financiën en uitvaartverzekeringen op papier te zetten. Laat uw speciale wensen daarom vastleggen in een document.

 

Bewaar deze bijvoorbeeld bij uw belangrijke papieren of geef deze aan degene die de uitvaart ter zijner tijd voor u organiseert.

Uw wensen formulier wordt na verzending naar het door u opgegeven email adres verzonden. U kunt hiermee een kostenbegroting laten maken door Uitvaart Groep Nederland. Dit is niet verplicht. Wanneer u onder aan de wensenlijst klikt op direct vernietigen bent u de enige die de beschikking heeft over de ingevulde wensenlijst.

 

Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
voer een spatie tussen de datum en plaats in
(indien van toepassing)
Vul na een spatie de relatie in (broer, zus, zwager, schoonzus, vriendin, anders nl)
Telefoonnummer en emailadres
Naam en telefoonnummer huisarts
Het is mijn uitdrukkelijke wil dat bij mijn uitvaart rekening gehouden wordt met de wensen die in deze wilsbeschikking zijn vastgelegd. Onder voorbehoud dat de hierna volgende wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de beslissing over aan hen die de zorg voor de regelingen op zich nemen.
Ik wens uitdrukkelijk dat mijn stoffelijk overschot zal worden
Omschrijf hier de benaming (indien van toepassing)
Geef hier de wensen van het graf aan (indien van toepassing)
Beschrijf hier uw bestemming voor het graf of de as.
Beschrijf hier indien van toepassing de gegevens van de verzekering en notaris (indien van toepassing)
Beschrijf hier de eindbestemming van de wensenlijst